Spoelwormen

Hoe zien ze eruit en waar leven ze?

Parasiet Rondworm

Spoelwormen zijn grote witte wormen met een buisvormig lichaam. De volwassen spoelworm leeft van de darminhoud in de dunne darm. Toxocara canis en Toxocara cati zijn de voornaamste spoelwormen bij de hond en de kat. Ze komen hier heel frequent voor. De volwassen wormen leven in de dunne darm en produceren eieren die met de uitwerpselen naar buiten komen.

Hoe kan mijn huisdier spoelworm krijgen?

Honden en katten kunnen besmet worden met spoelwormen door de eitjes in te slikken via contact met besmette dieren of door eitjes in te slikken vanuit de omgeving. Ook besmette prooien zoals vogels of kleine knaagdieren komen vaak voor als haard van besmetting met spoelwormen.
Spoelwormen komen erg vaak voor en planten zich aan een verbijsterend tempo voort: elke dag legt een volwassen vrouwtjesspoelworm zo’n 200.000 eitjes die soms wel vijf jaar kunnen overleven in de bodem van een wandelpad.
Kittens en puppy’s hebben bij hun geboorte meestal al spoelwormen. Ze kunnen ook besmet raken via de moedermelk.

Levenscyclus van de spoelworm

Uw huisdier neemt de eitjes op en de larven komen uit de eitjes en dringen de darmwand binnen. Daarna migreren de larven naar de lever en gaan ze door naar de longen waar ze in de longblaasjes dringen. Vervolgens worden ze opgehoest in de luchtpijp en doorgeslikt. De larven komen dan terug in de maag terecht en verplaatsen zich naar het darmkanaal waar ze volwassen worden en weer eitjes beginnen uitscheiden. Deze eitjes komen dan via de uitwerpselen terug in de omgeving terecht.

Wat zijn de verschijnselen van deze parasiet bij mijn huisdier?

Vooral jonge dieren hebben flink te lijden onder een spoelwormbesmetting. Ze hoesten, krijgen een dikker buikje, hebben last van diarree en vermageren fors. In ernstige gevallen treedt groeivertraging op en bloedarmoede. Spoelwormen kunnen bij jonge dieren zelfs dodelijk zijn als ze niet behandeld worden.
Oudere dieren verteren de besmetting veel beter, maar zijn natuurlijk gedroomde tussengastheren voor een besmetting bij puppy’s of kittens. Bij een behandeling neemt u dus het best elk dier in huis onder handen.

Is deze parasiet schadelijk voor mijn gezondheid?

Spoelwormen die de mens bereiken, ontwikkelen zich niet tot volwassen exemplaren. De larven verspreiden zich wel over de verschillende organen en kunnen lever, longen, ogen en hersenen beschadigen. Er is een tendens dat de allergische verschijnselen bij kinderen met aanleg tot astma versterkt worden door een spoelworminfectie bij honden of katten. Kinderen lopen meer risico omdat ze vaker in contact komen met besmette grond (zandbak, speeltuin, opeten van grond) en ook minder goed op hygiëne letten.

Hoe vaak moet ik mijn huisdier ontwormen?

Hoe vaak dieren ontwormd moeten worden is afhankelijk van:

  • De leeftijd: jongere dieren moeten vaker ontwormd worden dan oudere dieren.
  • De levenswijze van de dieren: honden en katten die buiten komen en prooien eten lopen een groter risico op besmetting.

Volg het officiële ontwormingsschema aangeraden door ESCCAP (European Scientific Council Companion Animal Parasites).

Vraag en antwoord over deze parasiet:

Welke wormsoorten bestaan er?

De meest voorkomende wormsoorten bij honden en katten zijn rondwormen en lintwormen. Beide soorten leven in het maagdarmstelsel en kunnen er fikse schade aanrichten. Rondwormen zijn rond van vorm. Rondwormen die het vaakst voorkomen zijn spoelwormen. Andere rondwormen zijn haakwormen en zweepwormen (de laatste komt niet voor bij de kat).

Een lintworm is eerder plat en is opgebouwd uit schakels. De lintworm die wordt overgedragen door vlooien komt het vaakst voor, maar ook ratten en muizen kunnen lintwormen overbrengen.

Gevaarlijker dan lintwormen en rondwormen, maar gelukkig ook zeldzamer, zijn de hartwormen en longwormen. Die leven in het hart of in de longslagader van uw hond of kat en kunnen ernstige aandoeningen veroorzaken.

Zijn de wormen gevaarlijk voor de mens?

Ja. Sommige wormen kunnen lelijk huishouden – vooral bij jonge kinderen of oudere en verzwakte mensen.

  • - Spoelwormen blijven in het menselijk lichaam hangen tijdens de larvenfase van hun ontwikkeling. Die larven kunnen de darmwand doorboren en kunnen zich naar de lever, de longen, de ogen of de hersenen verspreiden. De allergische verschijnselen bij kinderen met aanleg tot astma kunnen versterkt worden door een infectie met spoelwormen.

  • - Haakwormen verblijven een tijdje in de menselijke huid en sterven daar. Intussen veroorzaken ze wel irritatie en jeuk.

  • - Lintwormen kunnen overgedragen worden via besmette dieren of door het eten van ongewassen bosvruchten. Dit kan leiden tot alveolaire echinococcose, een gevreesde ziekte die de lever zwaar beschadigt.
  • Conclusie: huisdieren zijn een heerlijke verrijking van uw gezin. Ze zijn goed voor uw humeur, voor uw conditie en (heel vaak) voor uw lachspieren. En kinderen die met een huisdier opgroeien ontwikkelen sociale vaardigheden en leren sneller verantwoordelijkheid nemen. Maar dat laatste is tegelijk de keerzijde van de medaille: een huisdier in huis, vereist verantwoordelijkheid. U moet hún gezondheid in de gaten houden om uw gezin optimaal van uw huisdier te laten genieten.

Wat zijn de symptomen van een wormbesmetting?

De meeste volwassen dieren worden niet meteen ziek van een wormbesmetting. En dat is nu net gevaarlijk, want zo geven ze ongemerkt schadelijke parasieten door aan puppy’s, kittens en mensen (en dat is vooral gevaarlijk voor kinderen en oudere mensen).

Jonge dieren vertonen vaak wél snel symptomen zoals een doffe vacht, diarree, hoest en een verminderde eetlust. Raadpleeg dan snel uw dierenarts, en verzamel ook wat uitwerpselen van uw huisdier. Een simpele controle wijst snel uit of uw huisdier met wormen kampt.

Voor meer informatie over Spoelwormen, raadpleeg uw dierenarts!